KONKURS Nowy Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów - PrzystańSARP Gorzów

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA I HISTORYCZNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Forma konkursu:

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny otwarty, realizacyjny, jednoetapowy ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Zamawiający:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowany przez:
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Jacka Wójcickiego.

Organizator konkursu:

Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

SARP o/Gorzów Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Skład Sądu Konkursowego:

• Przewodniczący: architekt Jerzy Grochulski - SARP Warszawa

Sędziowie:
• Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki,
• architekt Marek Czuryło - SARP Poznań,
• architekt Małgorzata Stróżewska – Dyrektor Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
• Agnieszka Surmacz - Dyrektor Wydz. Inwestycji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
• architekt Dariusz Jeziorny – Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., SARP Gorzów Wlkp.,
• architekt Aleksandra Rybak - sędzia referent - SARP Gorzów Wlkp.,
• architekt Dariusz Górny - sędzia referent - SARP Gorzów Wlkp.

Obsługa i sekretarz organizacyjny konkursu:

Sekretarz konkursu - architekt Tomasz Klimek
Zastępca sekretarza konkursu - architekt Monika Golec
Zastępca sekretarza konkursu do spraw zamówień publicznych - Krzysztof Podgórny

Sekretariat Konkursu:
SARP Oddział Gorzów Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, pok. 306
Gorzów Wlkp.
tel. +48 531 555 815, fax. +48 95 307 07 03
e-mail: konkurs@um.gorzow.pl
www.konkurs-um.gorzow.pl
www.gorzow.sarp.org.pl

Znamy wyniki konkursu!

I miejsce - praca nr 06 (ozn. 242852) – nagroda 30 000,- i zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań

zespół w składzie:

- Jerzy Gurawski
- Błażej Szurowski
- Bartosz Gurawski

współpraca:

- Łukasz Jagielski

nagrodę przyznano za:

- za harmonijny przekonujący sposób wpisania obiektu w istniejącą tkankę miejską zarówno w skali urbanistycznej jak i architektonicznej;
- za siłę wyrazu architektonicznego uzyskania dzięki intrygującemu kształtowaniu bryły budynku;
- za bardzo dobry układ funkcjonalny polegający na właściwym powiązaniu starego budynku z nowoprojektowaną częścią;
- za czytelność rozwiązań i doskonale ukształtowaną strefę obsługi klienta;

Praca nr 06Praca nr 06Praca nr 06Praca nr 06Praca nr 06Praca nr 06Praca nr 06Praca nr 06

Opis
Zestawienie zbiorcze
Zestawienie kosztów

II miejsce - praca nr 07 (ozn. 740902)– nagroda 15 000,-

DEDECO Spółka z o.o. "Szczecin" Sp. komandytowa
ul. Wyspiańskiego 39/2
70-497 Szczecin

zespół w składzie:

- Krzysztof Ostoja-Hełczyński
- Piotr Hofman
- Magdalena Grabia
- Grzegorz Gogolin
- Maciej Hofman
- Filip Raupuk

współpraca:

- Łukasz Brycki

nagrodę przyznano za:

- za interesującą próbę kształtowania budynku inspirowanej tradycją pierzei ulic i placów miejskich
- za rzeczowy i czytelny układ urbanistyczny właściwie wiążący kompleks ratusza z otoczeniem

Sąd konkursowy zwrócił uwagę na niedopuszczalną likwidację historycznej Sali Rady Miejskiej w budynku przy ul. Obotryckiej 14-16, a także na niedostateczną liczbę pomieszczeń. towarzyszących (np. archiwa) funkcji Sali Obsługi.


Praca nr 07Praca nr 07Praca nr 07Praca nr 07Praca nr 07Praca nr 07Praca nr 07

Opis
Zestawienie zbiorcze
Zestawienie kosztów

III miejsce - praca nr 12 (ozn. 647916)– nagroda 10 000,-

Heini, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 82/14
50-440 Wrocław

zespół w składzie:

- Edzard Schultz
- Anna Stryszewska-Słońska

współpraca:

- Ewa Plucińska
- Michał Przychodzień
- Rebeka Czaja
- Robert Witczak

nagrodę przyznano za:

- za wyrazistą, zwartą bryłę o silnym wyrazie architektonicznym
- za minimalistyczne ale eleganckie operowanie formą podkreślającą reprezentacyjny charakter budynku
- spójność użytych środków wyrazu, adekwatnych do rangi miejsca.

Sąd zwraca uwagę na niedostosowanie programowo – funkcjonalne do potrzeb urzędu.


Praca nr 12Praca nr 12Praca nr 12Praca nr 12Praca nr 12Praca nr 12Praca nr 12Praca nr 12

Opis
Zestawienie zbiorcze
Zestawienie zbiorcze (11b)
Zestawienie kosztów

Wyróżnienie równorzędne praca nr 09 (ozn. 191313) – 3000,-

OPEN Architekci Sp. z o.o.
ul. Pilicka lok. 1
02-613 Warszawa

zespół w składzie:

- Przemysław Kokot
- Daniel Mermer
- Paweł Paradowski
- Monika Kalita

współpraca:

- Anna Frączkowska
- Paulina Kalska
- Łukasz Lautsch
- Michał Rogowski
- Karolina Szalbót
- Piotr Zieliński

wyróżnienie przyznano za:

- za czytelną ideę dopełnienia struktury istniejącego zespołu zabudowy z zastosowaniem współczesnej formy architektonicznej, z wyeksponowaną, oryginalną partią wejściową od strony ul. Sikorskiego
- za próbę wyodrębnienia Sali sesyjnej z kompleksu ratusza z możliwością jej wielofunkcyjnego wykorzystania

Praca nr 09Praca nr 09Praca nr 09Praca nr 09Praca nr 09Praca nr 09Praca nr 09Praca nr 09

Opis
Zestawienie kosztów

Wyróżnienie równorzędne- praca nr 01 (ozn. 316759)– 3000,-

RAVNIKAR POTOKAR ARHITEKTURNI BIRO d.o.o.
GREGORCICEVA ULICA 9
Si-1000 LJUBLJANA

zespół w składzie:

- Robert Potokar
- Petra Slukan
- Magdalena Chudy
- Aleksander Gruszka
- Anja Patekar
- Jernej Borko

współpraca:

- Samo Mikec
- Gorazid Crnko
- Andrej Osana
- Anna Dimter
- Mateusz Musiał

wyróżnienie przyznano za:

- za promocję dobrego wzorca w zakresie zaproponowanych rozwiązań ekologicznych w obiekcie użyteczności publicznej,
- za oryginalną propozycję zastosowania materiałów i technologii

Praca nr 01Praca nr 01Praca nr 01Praca nr 01Praca nr 01Praca nr 01Praca nr 01Praca nr 01

Opis
Zestawienie zbiorcze
Zestawienie kosztów

Wyróżnienie równorzędne praca nr 2 (ozn. 212121) – 3000,-

ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 84/5

30-023 KRAKÓW

zespół w składzie:

- Romuald Loegler

współpraca:

- Kinga Tkacz
- Małgorzata Postrach
- Michał Kapelak
- Agnieszka Gruca

wyróżnienie przyznano za:

- za próbę integracji starego budynku ratusza z nowym skrzydłem gmachu urzędu szczególnie formą dachu
- za zaakcentowanie w tkance miejskiej budynku urzędu miasta wyrazistą elewacją z wieżą zegarową od strony ulicy Sikorskiego

Praca nr 02Praca nr 02Praca nr 02Praca nr 02Praca nr 02Praca nr 02Praca nr 02Praca nr 02

Opis
Zestawienie kosztów

Pozostałe prace:

Praca nr 3

Praca nr 03Praca nr 03Praca nr 03Praca nr 03Praca nr 03Praca nr 03Praca nr 03Praca nr 03

Praca nr 4

Praca nr 04Praca nr 04Praca nr 04Praca nr 04Praca nr 04Praca nr 04Praca nr 04Praca nr 04

Opis

Praca nr 5

Praca nr 05Praca nr 05Praca nr 05Praca nr 05Praca nr 05Praca nr 05Praca nr 05

Opis
Zestawienie kosztów
Zestawienie pomieszczeń

Praca nr 8

Praca nr 08Praca nr 08Praca nr 08Praca nr 08Praca nr 08Praca nr 08Praca nr 08Praca nr 08

Opis
Zestawienie kosztów
Zestawienie powierzchni

Praca nr 10

Praca nr 10Praca nr 10Praca nr 10Praca nr 10Praca nr 10Praca nr 10Praca nr 10Praca nr 10

Opis
Zestawienie kosztów
Zestawienie powierzchni

Praca nr 11

Praca nr 11Praca nr 11Praca nr 11Praca nr 11Praca nr 11Praca nr 11Praca nr 11

Opis
Zestawienie kosztów
Zestawienie powierzchni

Materiały archiwalne konkursu

Szanowni Państwo

Sąd konkursowy zakończył ocenę nadesłanych projektów. Informujemy, że przedstawienie wyników konkursu, publiczne rozkodowanie prac i towarzysząca temu konferencja prasowa odbędą się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. we wtorek 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:30. Na dzień 23 kwietnia (sobota) na godzinę 12:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. przewidzieliśmy uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.

Na obie uroczystości serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,
Ponieważ pojawiają się wątpliwości w istotnych dla konkursu kwestiach, wyjaśniamy:

1/ W przypadku chęci przeprowadzenia wizji lokalnej w budynkach przy ul. Obotryckiej 14-16, prosimy o skontaktowanie się z panem Dawidem Gierkowskim (tel. 697 662 328 lub 607 848 505) w celu uzgodnienia terminu.

2/ Dla terenu objętego konkursem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwycięska praca konkursowa będzie podstawą do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

3/ W karcie identyfikacyjnej musi być wykazana osoba, która była wskazana w zgłoszeniu jako osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a w przypadku prowadzenia działalności poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca właściwe uprawnienia dla państwa będącego siedzibą dla działalności projektowej prowadzonej przez uczestnika legitymującego się uprawnieniami do projektowania. Osoba ta będzie podstawą identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie. Osoba ta musi być wykazana zarówno w Zgłoszeniu jak i w Karcie Identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej, celem identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie.
Rozszerzenie zespołu o dodatkowe osoby nie wykazane w zgłoszeniu jest dopuszczalne i możliwe. Takie rozszerzenie składu zespołu nie będzie podstawą dyskwalifikacji pracy.


Odpowiedzi na pytania związane z konkursem (doc)

Załączniki:
• załącznik nr 1 (zip)
• załącznik nr 2 (zip)
• załącznik nr 3 (docx)
• załącznik nr 4a (zip)
• załącznik nr 4b (zip)

Dziękujemy za zainteresowanie wszystkim zespołom, które złożyły zgłoszenia.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania weryfikacyjnego 67 zespołów zostało zaproszonych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego do złożenia pracy konkursowej.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących przedmiotu konkursu i merytorycznych zapisów regulaminu w formie pisemnej na adres: konkurs@um.gorzow.pl

Jednocześnie informujemy, że przedłużamy termin zadawania pytań do dnia 15.12.2015 r. (Zmieniamy zapisy w regulaminie konkursu Rozdz.II pkt 15 e) i f) nadając im brzmienie:
e) nadsyłanie pytań związanych z konkursem - do 15.12.2015 r.
f) planowany termin udzielanie odpowiedzi - do 23.12.2015 r.)

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONKURSIE! NOWY TERMIN - 26.10.2015 r. godz. 15.00.

NADSYŁANIE PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM - NOWY TERMIN - 15.12.2015 r.

PLANOWANY TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI - do 23.12.2015 r.

Cel i przedmiot konkursu

Funkcjonujący dziś budynek Urzędu Miasta wzniesiony w 1930 roku jako budynek Miejskiej Kasy Oszczędności, swoją obecną rolę pełni od zakończenia II Wojny Światowej. Sąsiadują z nim poprzez wspólny dziedziniec budynek historycznego ratusza wzniesiony w latach 1922-24 i osiemnastowieczny sierociniec (oba obecnie nieużytkowane). Obszar historycznego centrum miasta w obrębie którego zlokalizowany jest ratusz, ulegał stałej przebudowie i zmianom zagospodarowania w sposób nie zawsze skoordynowany i zmierzający do uzyskania właściwie skomponowanego i spójnego organizmu urbanistycznoarchitektonicznego.

Celem wskazania właściwych kierunków rozwoju, w 2009 roku zorganizowany został konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie centrum miasta Gorzowa. Jego podstawowe rozstrzygnięcia to między innymi modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie centrum z ustaleniem konieczności realizacji dwóch nowych przepraw mostowych, w tym jednej w bezpośrednim sąsiedztwie magistratu. Zamawiający oczekuje możliwie dużego uszanowania wyników wspomnianego konkursu w opracowaniu dotyczącym ratusza.

1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku ratusza oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w szczególności jego jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami przyległymi.

2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (KOD CPV: 71220000) w zakresie:

• dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu Konkursu;
• wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia projektów - budowlanego i wykonawczego - dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.;
• dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do współczesnych potrzeb administracji lokalnej;
• uporządkowania zabudowy i wskazanie terenów podlegających przebudowie i zmianie z ujęciem sposobu ich przeprowadzenia;
• usprawnienia lub przekształcenia obecnego układu komunikacyjnego - z uwzględnieniem organizacji ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji przestrzeni publicznych ruchu pieszego oraz lokalizacji parkingów.

3. Zakres terenu podlegającego opracowaniu podano w załączniku nr 7.

Organizacja, terminy i ustalenia ogólne

1. Podstawa prawna:

1.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), zwaną dalej prawem zamówień publicznych, lub ustawą PZP
1.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zmianami),
1.3. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zmianami),
1.4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
1.5. przepisy i normy z zakresu zagospodarowania przestrzennego i budownictwa dotyczące przedmiotu prac konkursowych.

2. Forma konkursu:Konkurs architektoniczno-urbanistyczny otwarty, realizacyjny, jednoetapowy ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, na: KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA I HISTORYCZNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO.
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej"
Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału i zaprasza do składania prac konkursowych tych Uczestników, którzy spełniają warunki udziału określone w Regulaminie Konkursu. Uczestnicy nie spełniający warunków określonych przez Zamawiającego w Regulaminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
Zaproszeni Uczestnicy składają prace konkursowe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zaproszeniu.

3. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski a także część rysunkowa, opisowa i tabelaryczna konkursu muszą być sporządzone w języku polskim.

4. Dokumenty dołączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzone w języku innym niż polski, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty w obu językach winny być podpisane przez Uczestnika konkursu. W sytuacjach stwierdzonych rozbieżności obu wersji językowych wiążącym dla organizatora Konkursu jest tekst w języku polskim.

5. Konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie przyznania wybranym autorom przez Zamawiającego nagród i wyróżnień za wykonaną pracę oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich na wskazanych polach eksploatacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Zamawiający:Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
reprezentowany przez: Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Jacka Wójcickiego.

7. Organizator konkursu:

- Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

8. Skład Sądu Konkursowego:

• Przewodniczący: architekt Jerzy Grochulski - SARP Warszawa.
sędziowie:
• Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki,
• architekt Marek Czuryło - SARP Poznań,
• architekt Małgorzata Stróżewska - Dyrektor Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
• Agnieszka Surmacz - Dyrektor Wydz. Inwestycji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
• architekt Dariusz Jeziorny – Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., SARP Gorzów Wlkp.,
• architekt Aleksandra Rybak - sędzia referent - SARP Gorzów Wlkp.,
• architekt Dariusz Górny - sędzia referent - SARP Gorzów Wlkp.

9. Obsługa i sekretarz organizacyjny konkursu:

a) sekretariat konkursu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600, w soboty 10:00-14:00
b) sekretarz konkursu - architekt Tomasz Klimek, tel. + 48 531 555 815,
c) z-ca sekretarza konkursu - architekt Monika Golec tel. kom. +48 531 555 815,
d) z-ca sekretarza konkursu do spraw zamówień publicznych – Krzysztof Podgórny
e) Sekretariat Konkursu Urbanistyczo-Architektonicznego, SARP Oddział Gorzów Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, pok. 306, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 531 555 815, fax. +48 95 307 07 03
e-mail: konkurs@um.gorzow.pl
www.konkurs-um.gorzow.pl, www.gorzow.sarp.org.pl

Sekretarz konkursu i jego zastępcy mogą uczestniczyć w obradach Sądu Konkursowego bez prawa głosu.

10. Zamawiający ustala i zatwierdza Regulamin Konkursu w całości wraz z załącznikami oraz Regulamin Sądu Konkursowego.

11. Sąd Konkursowy spełnia swoje obowiązki w szczególności określone w art. 113 ustawy PZP oraz określone w Regulaminie Sądu Konkursowego.

12. W przypadku odwołania członka lub członków Sądu Konkursowego z przyczyn, o których mowa w art. 17 ustawy PZP lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu Konkursowego, Zamawiający może powołać, w miejsce odwołanych członków Sądu Konkursowego, nowe osoby.

13. Zamawiający może powołać do udziału w obradach Sądu Konkursowego dodatkowe osoby, pełniące funkcje ekspertów lub konsultantów z głosem doradczym, które nie będą uczestniczyć w ostatecznej ocenie prac konkursowych. O potrzebie ich powołania przez Zamawiającego Sąd Konkursowy poinformuje Zamawiającego, który podejmie decyzję o ich powołaniu.

14. Kierownictwo konkursu ze strony Prezydenta Miasta.

15. Terminy:

a) przekazanie ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 22.09.2016 r. zmiana na 22.09.2015 r.
b) zadawanie pytań związanych ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
c) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 19.10.2015 r. zmiana na 26.10.2015 r. godz. 15:00
d) planowany termin potwierdzenia dopuszczenia do udziału w konkursie - do 26.10.2015 r. zmiana na 02.11.2015 r.
e) nadsyłanie pytań związanych z konkursem - do 20.11.2015 r. zmiana na 15.12.2015 r.
f) planowany termin udzielanie odpowiedzi - do 27.11.2015 r. zmiana na 23.12.2015 r.
g) składanie prac konkursowych - do 21.03.2016 r. godz. 15:00
h) podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu miejsca i terminu ogłoszenia wyników konkursu i wystawy - 01.04.2016 r.

16. Zamawiający, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zawiadomi Uczestników konkursu, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autorów wybranych prac konkursowych, a także przekaże ogłoszenie o jego wynikach do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i opublikuje na stronie internetowej konkursu. Rozkodowanie prac i zawiadomienie o którym mowa powyżej nastąpi podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia udziału w konkursie i zadawania pytań

1. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (zespoły autorskie tworzone przez te podmioty) spełniające następujące warunki:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej - posiadająca właściwe i aktualne uprawnienia dla państwa będącego siedzibą dla działalności projektowej prowadzonej przez osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania;
UWAGA: Osoba ta musi być wykazana zarówno w Zgłoszeniu jak i w Karcie Identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej, celem identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie.
d) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
e) nie podlegają wykluczeniu z tytułu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:

a) członkowie sądu konkursowego;
b) osoby biorące udział w opracowywaniu warunków konkursu;
c) osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz organizacyjny konkursu, rzeczoznawcy i konsultanci;
d) osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem konkursu, a także będące z takimi osobami w związku określonym w art. 17 ust.1 pkt 2), 3) i 4) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub przesłanie wniosku do udziału w konkursie (załącznik nr 1) wraz załącznikami (załączniki nr 2,3 i 4) wypełnionymi w języku polskim i innymi dokumentami, jeżeli występują. Na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów Sąd Konkursowy podejmuje decyzję o dopuszczeniu do udziału w konkursie.

5. Wymagana zawartość wniosku do udziału w konkursie:

a) wypełniony druk Zgłoszenia udziału w konkursie wg wzoru (załącznik nr 1) wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz podstawie do dysponowania osobami, a także oświadczeniem o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie,
c) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru,
d) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie wg wzoru (załącznik nr 2) – w przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, oświadczenie składane jest w jednym egzemplarzu wspólnie przez wszystkich Uczestników lub pełnomocnika w ich imieniu,
e) podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3) - w przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, oświadczenie składane jest odrębnie przez każdego z uczestników,
f) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia składane w sytuacji, gdy Uczestnik konkursu będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy PZP), przy czym Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Organizatorowi Konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu przedmiotowe zobowiązanie,
g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że Uczestnik konkursu nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
j) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
k) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
l) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
m) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników konkursu o dopuszczenie do udziału w Konkursie, dokumenty o który mowa w pkt 5 lit. e, g, h, i, j, k, l, m składa każdy z Uczestników Konkursu odrębnie.

7. Jeżeli, w przypadku Uczestnika konkursu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnik konkursu składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a) jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. h, i, j, l, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
b) jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. k, m, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
c) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 lit. a, b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika konkursu, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia oświadczenia stosuje się odpowiednio.

9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują w formie pisemnej do dnia 19.10.2015 r. zmiana na 26.10.2015 r. godz. 15.00 na adres:

Sekretariat Konkursu Urbanistyczo-Architektonicznego,
Kancelaria Ogólna
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (parter),
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.
w godzinach 9.00 – 15.00.
z dopiskiem "Konkurs UM Gorzów Wlkp."

10. Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć na adres wskazany w pkt 9 w wyznaczonym terminie, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt 11.

11. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy PZP informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie może być przekazana telefonicznie osobie wyznaczonej do kontaktów z Uczestnikami konkursu, o której mowa w pkt II.9. Regulaminu, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie został on wysłany w formie pisemnej i Organizator Konkursu otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

12. W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Organizator Konkursu niezwłocznie zawiadamia Uczestnika konkursu o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13. Niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Sąd Konkursowy dokonuje ich otwarcia. Sąd Konkursowy na podstawie dokumentów zawartych we wniosku dopuszcza do udziału w konkursie wyłącznie uczestników, którzy spełniają wymagania określone niniejszym regulaminem i zaprasza ich do składania prac konkursowych. Uczestnicy niespełniający warunków określonych w pkt. III.1., III.2., III.4 oraz III.5 i którzy mimo wezwania do uzupełnienia składanych doku-mentów nie uczynili tego w wyznaczonym terminie - podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy PZP.

14. Dla zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia konkursu uczestnikom przysługuje prawo wniesienia zapytania. Zapytanie może dotyczyć wyjaśnienia treści niniejszego regulaminu i załączników odnoszących się do przedmiotu konkursu w celu ograniczenia możliwości ich błędnej interpretacji.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami konkursu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Gwarancje i zasady zachowania anonimowości.

15.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Uczestnikami konkursu są:
a) Tomasz Klimek – Sekretarz organizacyjny konkursu;
b) Monika Golec – Zastępca Sekretarza organizacyjnego konkursu.
15.2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP korespondencję dotyczącą konkursu, Uczestnicy zobowiązani są przesłać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@um.gorzow.pl z zastrzeżeniem pkt 15.5. W tytule wiadomości należy wpisać: "Konkurs UM w Gorzowie Wlkp.". Sekretariat konkursu niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
15.3. Uczestnik konkursu wskaże we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie adres poczty elektronicznej, pod który Organizator konkursu będzie przesyłał mu informacje i oświadczenia związane z konkursem.
15.4. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer, niż zostało to określone w pkt 15.2 i 15.6 może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie i uzna te informacje za niedostarczone.
15.5. Sposób porozumiewania się stron, o którym mowa w pkt 15.2., nie dotyczy wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, który dla swojej ważności musi być złożony w formie pisemnej na adres określony w punkcie III.9.
15.6. W trakcie przeprowadzania konkursu aż do chwili jego rozstrzygnięcia obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych. Zamawiający zobowiązuje w Regulaminie Konkursu i w Regulaminie Sądu Konkursowego sekretarza organizacyjnego konkursu i jego zastępcę do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasady anonimowości.
15.7. Kontakt Uczestnika z Zamawiającym dopuszczalny jest wyłącznie za pośrednictwem sekretarza organizacyjnego i zastępcy sekretarza konkursu.
15.8. Wszelkie ogłoszenia i informacje dotyczące konkursu, a w tym takie jak odpowiedzi na zapytania dotyczące Regulaminu konkursu, ewentualne zmiany Regulaminu konkursu, zmiany terminów konkursu i inne związane z organizacją konkursu, przekazywane będą Uczestnikom konkursu oraz zamieszczane na stronach internetowych: www.konkurs-um.gorzow.pl, www.sarp.gorzow.pl.

16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu

16.1. Składanie zapytań przeprowadzone zostanie w dwóch etapach:
- pierwszym - pytania dotyczące zgłaszania udziału w konkursie - do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- drugim - pytania dotyczące przedmiotu konkursu i merytorycznych zapisów regulaminu.
16.2. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników konkursu.
16.3. Ewentualne przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.

17. Zmiany Regulaminu konkursu

17.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w porozumieniu z Sądem Konkursowym może zmodyfikować treść postanowień niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 17.2.
17.2. Zmianom nie mogą podlegać ustalenia dotyczące wysokości nagród.
17.3. Treść każdej dokonanej zmiany zostanie niezwłocznie przekazana i ogłoszona w sposób określony w pkt 15.8 niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zmiany po zakwalifikowaniu Uczestników konkursu do udziału w konkursie, zmiany zostaną ogłoszone jak wyżej i przekazana wszystkim Uczestnikom konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w konkursie.
17.3. Zamawiający w porozumieniu z Sądem Konkursowym przesunie termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prac konkursowych, jeżeli w wyniku dokonanej zmiany Regulaminu niezbędny będzie dodatkowy czas na sporządzenie pracy konkursowej.

18. Konkurs zostaje unieważniony jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa. Do unieważnienia konkursu zastosowanie mają przepisy określone w art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.

Prawa autorskie

1. Warunki niniejszego Konkursu nie naruszają praw autorskich przysługujących autorom do wykonanej przez nich pracy konkursowej – projektu koncepcyjnego.

2. Za autorów projektu koncepcyjnego zostaną uznane osoby wymienione w "Karcie Identyfikacyjnej" dołączonej do pracy konkursowej.
W "Karcie Identyfikacyjnej" należy spośród autorów wskazać PRZEDSTAWICIELA ZESPOŁU oraz dane reprezentowanego przez niego podmiotu, który w przypadku wygranej będzie negocjował z Zamawiającym warunki umowy na prace projektowe.
Wskazanie polega na dopisaniu pod nazwiskiem osoby adnotacji "PRZEDSTAWICIEL ZESPOŁU".
Przekazanie autorom zwycięskich prac nagród i wyróżnień pieniężnych zostanie dokonane na wskazany w "Karcie Identyfikacyjnej" nr rachunku bankowego.
"Karta Identyfikacyjnej" powinna być podpisana przez wszystkich autorów/współautorów zgłoszonej pracy konkursowej.
Za informacje dotyczące autorstwa prac zgłoszonych do konkursu odpowiadają osoby, których podpisy zostały złożone na "Karcie Identyfikacyjnej".

3. Uczestnicy konkursu poprzez złożenie podpisu na "Karcie Identyfikacyjnej" oświadczają, że złożenie przez nich pracy konkursowej nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Zamawiający i Organizator konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich będących wynikiem złożenia przez zespół autorski pracy konkursowej prawa te naruszającej.

5. Z chwilą przyjęcia nagrody lub wyróżnienia autor (zespół autorski) przenosi na Zamawiającego własność egzemplarza nagrodzonej (wyróżnionej) pracy konkursowej.

6. Autor (zespół autorski) pracy, która otrzyma główną nagrodę, zostanie zaproszony w trybie zapisów ustawy PZP dotyczących zamówienia z wolnej ręki do negocjacji i zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji.

7. W celach związanych z organizacją konkursu autor (autorzy) zgłoszonych prac konkursowych wyrażają zgodę na:

- wprowadzanie ich prac do pamięci komputera Zamawiającego i Organizatora konkursu;
- prezentacji ich prac na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp. i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP;
- publicznej prezentacji ich prac przez odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie;
- zwielokrotniania techniką cyfrową;
- prezentację wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki.

8. Autor (autorzy) prac konkursowych wyrażają zgodę na wykorzystanie ich prac przez Zamawiającego i Organizatora konkursu na polach eksploatacji wskazanych w pkt. IV.7. do celów związanych z promocją idei organizowania konkursów na twórcze prace projektowe, promocję myśli i idei architektonicznych oraz promocji miasta Gorzowa Wlkp. i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

9. Autor (autorzy) prac zgłoszonych do konkursu udzielają zgody w zakresie określonym odpowiednio w pkt IV.7. i IV.8. pod warunkiem podania w sposób czytelny ich nazwisk Autora (Autorów), przy czym dotyczy to każdego upublicznienia prac konkursowych lub ich fragmentów.

10. Wykorzystanie prac konkursowych w inny sposób lub w innym celu niż podano w pkt IV.7. i IV.8. wymagać będzie zawarcia odpowiedniej umowy z autorem (autorami) prac.

11. Zamawiający i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do roszczeń autorów będących następstwem ich pominięcia lub nieprawidłowego wskazania w "Karcie Identyfikacyjnej".

Wymagana zawartość prac konkursowych

1. Rozwiązanie zadania konkursowego powinno zawierać:

1.1. część graficzną na minimum czterech i maksymalnie ośmiu planszach w formacie 100 x 70 cm w orientacji pionowej z użyciem tekstu w języku polskim;
1.2. część opisowa z tabelami;
1.3. wersję elektroniczną pracy zarejestrowaną na płycie CD/DVD;
1.4. zamkniętą kopertę uniemożliwiającą jej bezśladowe

2. Wymagana zawartość części graficznej:

a) plan sytuacyjny w skali 1:500 narysowany na podkładzie mapowym stanowiącym załącznik nr 6 z pokazaniem obrysu ścian i rzutu dachów, przy czym na planie tym należy czytelnie przedstawić projektowane zagospodarowanie terenu, drogi, nawierzchnie utwardzone, podjazdy i zieleń, oraz podać projektowane charakterystyczne rzędne terenu;
b) rzuty kondygnacji ratusza w skali 1:200 (powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na tabelach umieszczonych na planszach lub w ramach rzutów oraz w tabeli dołączonej do opisu pracy) z uwzględnieniem wymogów zawartych w wytycznych funkcjonalno-użytkowych, przy czym na rzucie parteru należy przedstawić elementy zagospodarowania terenu wraz z rzędnymi wysokościowymi obrazującymi sposób powiązania obiektu z otaczającym terenem;
c) charakterystyczne przekroje w skali 1:200;
d) elewacje w skali 1:200;
e) perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia walorów i idei kompozycyjnej koncepcji, w tym widoki obowiązkowe:
- 3 perspektywy z wys. ok. 200 m
- 4 widoki z poziomu pieszego, w tym z ulicy Sikorskiego w kierunku wschodnim, z ulicy Sikorskiego w kierunku zachodnim, z ulicy Herberta w kierunku północnym oraz jeden z innej perspektywy ilustrujący ideę pracy konkursowej;
- 2 widoki wnętrza obiektu ilustrujące ideę pracy konkursowej;

3. Dopuszcza się umieszczenie na planszach innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i szczególne walory rozwiązania projektu.

4. Technika opracowania plansz – w formie wydruków lub rysunków naklejonych na lekkich, usztywnionych planszach w formacie 100 cm x 70 cm.

5. Wymagana zawartość części opisowej:

5.1.okładka wyłącznie z tytułem: "KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA I HISTORYCZNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO" i sześciocyfrowym kodem rozpoznawczym pracy
5.2. treść opisu umieszczonego na maksymalnie kolejnych czterech stronach A4 tekstu drukowanego czcionką nie mniejszą niż 12 pkt w języku polskim zawierającego:
1) opis idei i koncepcji budynku oraz zagospodarowania jego otoczenia;
2) opis konstrukcji i technologii realizacji;
3) opis materiałów wykończeniowych;
4) opis proponowanych rozwiązań w zakresie instalacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych, gwarantujących niskie koszty eksploatacji.
5.3. za treścią opisu na kolejnych dodatkowych stronach należy umieścić 2 tabele:
- zawierającą zestawienie pomieszczeń z rozbiciem na poszczególne kondygnacje oraz zestawienie podstawowych parametrów budynków zgodnie z dostarczonym wzorem tabeli (załącznik nr 9A);
- zawierającą szacowany koszt realizacji inwestycji przez określenie kwoty netto i brutto maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac (bez kosztów wyposażenia) realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem konkursu wraz ze współczynnikami ceny 1m2 powierzchni użytkowej z rozbiciem na koszt średni 1m2 dla całego zamierzenia, koszt modernizacji i przebudowy 1m2 powierzchni budynku przy ul. Sikorskiego 3-4, koszt modernizacji i przebudowy 1m2 powierzchni budynku przy ul. Obotryckiej 14-15 oraz koszt budowy 1m2 powierzchni nowych części kompleksu ratusza (załącznik nr 9B). Na końcu tabeli należy podać szacowany koszt dokumentacji projektowej o której mowa w załączniku nr 19.

6. Sąd Konkursowy ma prawo zweryfikować deklarowane koszty, o których mowa w pkt. 5.3., i przy zakwalifikowaniu cen 1m² jako rażąco niskich nie przyznać punktów w kryterium KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI I KOSZT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Podstawą do obliczenia ww. kosztów mogą być np.:

1) treść sporządzonej pracy konkursowej;
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389) lub inne, wskazane przez uczestników konkursu, powszechnie stosowane podstawy wyceny prac, o których mowa powyżej,
3) inne podstawy – analiza rynku.

7. Wersja elektroniczna pracy zarejestrowana na płycie CD/DVD powinna zawierać pliki w formacie *.pdf oraz *.jpg lub *.bmp każdej poszczególnej planszy pozwalającą na jej wydruk bez straty jakości, a także zapis części opisowej w formacie *.pdf. Na rysunkach i w opisie stanowiących zawartość wersji elektronicznej należy wykasować sześciocyfrowy kod identyfikacyjny i zagwarantować anonimowość zapisanych danych (usunąć z plików źródłowych informacje o komputerze na którym następowało ich opracowanie). Nie należy scalać w jeden plik *.pdf części opisowej z planszami.
UWAGA; wersja elektroniczna nie będzie służyła jako podstawa oceny prac konkursowych.

8. Kod rozpoznawczy:
Każda plansza i strona tytułowa
opisu musi być oznaczona poziomym sześciocyfrowym kodem rozpoznawczym pracy zawierającym cyfry arabskie. Kod powinien mieć wymiary 60 x 20 mm (szerokość x wysokość) i być umieszczony w prawym górnym rogu każdej planszy w sposób umożliwiający łatwe zaklejenie go etykietą o wymiarach 70 x 37 mm (szer. x wys.).
UWAGA: W karcie identyfikacyjnej musi być wykazana osoba, która była wskazana w zgłoszeniu jako osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a w przypadku prowadzenia działalności poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca właściwe uprawnienia dla państwa będącego siedzibą dla działalności projektowej prowadzonej przez uczestnika legitymującego się uprawnieniami do projektowania. Osoba ta będzie podstawą identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie.

7. Przekroczenie maksymalnej liczby lub zauważalna zmiana wymiarów plansz, a także przekroczenie maksymalnej liczby lub formatu stron tekstu opisu potraktowane zostanie jako naruszenie równego udziału i uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami konkursu i niespełnienie wymagań dotyczących formy i treści prac konkursowych kwalifikujące do odrzucenia pracy konkursowej.

Warunki składania prac konkursowych

1. Termin składania prac upływa dnia: 21 marca 2016 r. o godz. 15:00

2. Miejsce i sposób składania prac.
Uczestnicy dopuszczeni i zaproszeni do udziału w konkursie składają pracę konkursową za "potwierdzeniem złożenia pracy konkursowej" (załącznik nr 4) w:

Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (parter),
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.
w godzinach 9.00 – 15.00.

Praca może być również dostarczona w nieprzekraczalnym terminie składania prac za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Opakowanie i oznaczenie prac.
Każda z prac konkursowych wraz z załącznikami powinna być szczelnie opakowana w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią oraz opatrzona czytelnym napisem na opakowaniu:

"KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA I HISTORYCZNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO."
oraz dopiskiem "do rąk własnych Sekretarza konkursu".

Opakowanie powinno zgodnie ze szczegółowym zapisem p. V.2. i V.4 zawierać:
-samą pracę konkursową (wszystkie plansze),
-opis (stronę tytułową opisu pracy, autor/zespół autorski oznacza zgodnie z pkt. V.5. regulaminu konkursu w sposób trwały 6 cyfrowym kodem rozpoznawczym zgodnym z wprowadzonym w karcie identyfikacyjnej,
- zapis elektroniczny pracy konkursowej - wersję elektroniczną pracy zarejestrowaną na płycie CD/DVD w kopercie oznaczonej kodem rozpoznawczym zgodnym z wprowadzonym w karcie identyfikacyjnej,
-kartę identyfikacyjna w zamkniętej kopercie oznaczonej kodem rozpoznawczym zgodnym z wprowadzonym w karcie identyfikacyjnej.

3.1. W przypadku dostarczenia pracy w sposób inny niż osobiście na zewnątrz opakowania należy nakleić w sposób trwały zaklejoną kopertę z napisem "karta potwierdzenia złożenia pracy konkursowej", a w niej umieścić drugą kopertę zaadresowaną zwrotnie, przy czym adres na tej kopercie nie może zawierać faktycznej nazwy i prawdziwego adresu Uczestnika Konkursu, z umieszczonym wewnątrz kartą potwierdzenia złożenia pracy konkursowej według wzoru określonego w załączniku nr 6.

4. W przypadku prac doręczonych pocztą lub przez firmę kurierską za termin złożenia uznaje się datę i godzinę doręczenia pracy do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na adres określony w pkt. VI.2. regulaminu konkursu odnotowany również na potwierdzeniu odbioru.

5. Doręczenie prac konkursowych po upływie wyznaczonego terminu lub do innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. niż wskazanej Kancelarii Ogólnej w pkt. VI.2. regulaminu konkursu traktowane będzie jako nieskuteczne i może spowodować odrzucenie pracy konkursowej i niedopuszczenie jej do udziału w konkursie.

6. Gwarancje anonimowości:

a) kontakt uczestnika konkursu z Zamawiającym lub Sądem Konkursowym dopuszczalny jest jedynie w formie pisemnej za pośrednictwem Sekretarza Konkursu lub zastępcy sekretarza, przy czym kontakt uczestnika konkursu w sprawach dotyczących konkursu z innymi reprezentantami Zamawiającego, a zwłaszcza z członkami Sądu konkursowego, jest zabroniony i zostanie uznany za naruszenie zasady anonimowości uczestnika,
b) niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych jedynie Sekretarz Konkursu lub jego zastępca jest upoważniony przez Sąd Konkursowy do otwarcia prac, sporządzenia protokołu przyjęcia prac konkursowych określającego liczbę i kompletność złożonych prac oraz stan ich doręczenia, a w dalszym postępowaniu przystępuje do ich zakodowania poprzez zaklejenie kodu rozpoznawczego własnym numerem pracy konkursowej,
c) Sekretarza Konkursu przygotowuje protokół przyjęcia prac i przedłożenia ich do oceny,
d) w przypadku naruszenia zasady anonimowości przez uczestnika konkursu jego praca zostaje odrzucona i nie podlega ocenie Sądu Konkursowego.

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie, oprócz nagród pieniężnych, o których mowa w pkt VIII.3 jest zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

2. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, których prace uzyskają kolejne najwyższe oceny punktowe.
Oprócz nagród, wymienionych w pkt VIII.3., Zamawiający na wniosek Sądu Konkursowego może przyznać Nagrody Honorowe i Wyróżnienia Honorowe.

3. Zamawiający przewiduje przyznanie zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego następujących nagród:

• I miejsce - nagroda główna - 30 000,00 zł i zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,• II miejsce - nagroda pieniężna - 15.000,00 zł• III miejsce - nagroda pieniężna - 10.000,00 zł• IV, V i VI miejsce - wyróżnienia - 3 x 3000,00 zł

6. Termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP - 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. Termin wypłacenia nagród - 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

8. Kwoty, o których mowa w pkt VIII.3. zostaną pomniejszone o należne podatki na podstawie odrębnych przepisów.

9. Sąd konkursowy, w porozumieniu z Zamawiającym może zmienić wysokość poszczególnych nagród przy zachowaniu rozdysponowania całej puli przewidzianej na nagrody o których mowa w pkt VIII.3.

Pozostałe ustalenia

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej

1. Zamawiający zakłada, że maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 48 mln złotych bez podatku VAT.

2. Koszt, o którym mowa w pkt 1 nie obejmuje:

- opracowania dokumentacji projektowej,
- nadzoru inwestorskiego,
- wyposażenia w meble, regały, sprzęt informatyczny,
- przebudowy zewnętrznego układu urbanistycznego.

3. Ponadto Zamawiający przewiduje, że szacowane wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji stanowiącej uszczegółowione rozwinięcie koncepcji, o której mowa w regulaminie, wraz z uzgodnieniami nie przekroczy 4,50 % całkowitego kosztu realizacji inwestycji, to jest kwoty ok. 2,16 mln zł bez podatku VAT, z wyłączeniem kosztu pełnienia nadzoru autorskiego w ilości 50 pobytów.
Autor pracy konkursowej zobowiązany jest podać łączną kwotę wynagrodzenia w rozbiciu na koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz koszt pełnienia nadzoru autorskiego.
Kwota ta musi obejmować również wynagrodzenie za ewentualne zmiany koncepcji projektowej wynikające z zaleceń Sądu Konkursowego, formułowanych na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

4. Zaleca się dokonanie przez uczestników konkursu we własnym zakresie wizji lokalnej w celu osobistego rozpoznania terenu i obiektów. Zamawiający nie przewiduje organizowania specjalnej wizji lokalnej, ani indywidualnego oprowadzania uczestników po terenie objętym opracowaniem. Wszystkie załączniki są do pobrania na stronach internetowych konkursu – www.konkurs-um.gorzow.pl, www.gorzow.sarp.org.pl.
Istnieje możliwość odpłatnego (zwrot kosztów) otrzymania, poprzez formularz na stronie internetowej, papierowej wersji warunków konkursu wraz z płytą DVD zawierającą wszystkie materiały konkursowe oraz zdjęcia w podwyższonej rozdzielczości. Koszt przygotowania i przesłania ("za pobraniem") materiałów w tej formie wynosi 50 zł.

5. Uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do Sądu), o których mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

7. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w konkursie lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

8. Prace, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, podlegają zwrotowi na wniosek uczestnika konkursu złożony w terminie 60 dni po dniu zakończenia wystawy pokonkursowej na podstawie karty identyfikacyjnej pracy, po zwrocie pokwitowania odbioru pracy konkursowej.

9. Prace odrzucone podlegają zwrotowi na wniosek uczestnika konkursu złożony po zakończeniu konkursu na podstawie karty identyfikacyjnej pracy po zwrocie pokwitowania odbioru pracy konkursowej.

10. Prace nieodebrane będą przechowywane w sekretariacie konkursu przez okres 90 dni od prawomocnego zamknięcia konkursu, a po upływie tego terminu zostaną przekazane Zamawiającemu do zarchiwizowania.

11. W związku z art. 8 ustawy PZP, przypomina się, że:

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Uczestnik nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19.10.2015 r., godz. 15:00 26.10.2015 r. godz. 15.00

Termin składania prac upływa dnia: 21.03.2016 r. o godz. 15:00 05.04.2016 r. godz. 16:30

Aktualności:

"Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie życząc owocnej pracy, wspaniałych pomysłów i powodzenia."Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Jacek Wójcicki

KONKURS jest kontynuacją, rozwinięciem idei zawartych w wynikach Konkursu na Centrum Miasta Gorzowa Wlkp. z 2009 r. (więcej informacji). Celem KONKURSU jest podniesienie atrakcyjności centrum miasta dla jego użytkowników i mieszkańców, poprzez podkreślenie jego reprezentacyjnego charakteru oraz przywrócenie funkcji jakie powinno spełniać.

Poniżej prezentujemy prace nagrodzone w konkursie na centrum, które mogą być punktem wyjścia do rozważań w konkursie na Urząd Miasta:

1 miejsce – nagroda główna:

Zespół autorski: Beim, Hałaburdzin, Kobylański, Liszkowski, Urbaniak – Poznań, Polska.

OpisUzasadnienie

2 nagroda:

Zespół autorski: ATRIUM Autorskie Studio Architektury – Poznań, Polska.

OpisUzasadnienie